resources/images/dhlab-logo-nb.png

1.4. Konkordanser#

import dhlab as dh

1.4.1. Konkordans med og uten korpus#

For å sjekke konkordanser i bøker og aviser benyttes kommandoen concordance()

1.4.1.1. Konkordans fra aviser#

#Bygg aviskorpus med aviser som begynner med 'stavanger' utgitt fra 1960
aviskorpus = dh.Corpus(doctype="digavis", title="stavanger*", from_year=1960, limit=10)

# Finn konkordanser i korpus
# Vis med .show()
dh.Concordance(corpus=aviskorpus, query="demokrati").show()
  link concordance
6 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20061012_114_237_1 ... For sin innsats for en bærekraftig utvikling , demokrati og fred . 2003 : Shirin Ebadi . For sin innsats...
0 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20220805_130_0_1 Det er betimelig å minne om at vi har demokrati i Norge og at det er ren risikosport av myndighetene...
5 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19690210_77_34_1 ... en gang kan stå fram som eksponent for både demokrati og diktatur . Foreløpig er splittelsen av Sosialistisk Folkeparti ikke...
7 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20061012_114_237_1 ... - er så sjølvsagt i vårt vestlege , liberale demokrati , at det knapt er noko me tenker over ....
1 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19960112_104_10_1 ... - Ser dere på Noas som en medspiller eller som en kamporganisasjon ? - I vårt demokrati med så mye...
2 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19850427_93_96_1 ... at verden tilhorte vesten ; kolonimaktene kjempet nok for demokrati og selvråderett , men nektet selv å gi menneskene i...
3 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19960112_104_10_1 ... Seekie er stiftelsesmedlem i den etniske Krahn-fraksjonen i Den forente frigjøringsbevegelsen for demokrati .
4 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20130116_121_13_1 I Norge har vi et representativt demokrati . De politikerne vi velger skal bestemme hva vår felles pengesekk skal anvendes...
# Alternavtivt kan man finne konkordanser direkte fra et Corpus objekt via `.conc` 

dh.Corpus(doctype="digavis", title="stavanger*", from_year=1960, limit=10).conc("demokrati").show()
  link concordance
4 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19911212_99_288_1 sjonslederen for Den nasjonale ligaen for demokrati vant valgene i 1990 med stor margin , men juntaen nektet å oppgi...
11 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20080912_116_212_1 ... Han har støttet mange tiltak som fremmer frihet og demokrati . Framfor alt har regjeringen hans engasjert seg i kampen...
3 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20020727_110_170_1 ... Libanon som var det eneste arabiske demokrati med en kristen og en muslimsk
1 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19911212_99_288_1 til støtte for kravet om demokrati som spredte seg over landet i 1988.
0 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19870304_95_53_1 ... bare finnes ett parti , kommunistpartiet , kan det aldri innføres virkelig demokrati med maktfordeling , folkestyre og opposisjonspartier .
9 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19911212_99_288_1 ... etter at studentene i to dager har gjennomført demonstrasjoner med krav om demokrati og at Suu Kyi må løslates .
2 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19930522_101_114_1 ... en særlig dyp og rettferdig variant av det liberale demokrati , venne orwelliaske doubletalk er nå neldigvis slutt . Det...
6 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19870304_95_53_1 ... Dette system er basisen for det vi betrakter som vårt demokrati ,
8 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19810925_89_222_1 Vi har satset på økonomisk demokrati gjennom offentlige oppnevnelser til bankenes representantskap og nfi arbeider vi med demokratisering av forsikringsselskapene...
10 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19930522_101_114_1 ... er anklcget for å ha latt paramilitære grupper gå løs på demokrati demonstranter etter at Noriega annullerte resultatet fra valget...

1.4.1.2. Fri konkordans fra bøker#

# Bygg korpus med bøker som nevner "Vinskibelighed" mellom 1600 og 1850
bokkorpus = dh.Corpus(doctype="digibok", fulltext="Vinskibelighed", from_year=1600, to_year=1850, limit=20)

# Finn konkordanser from 'Vinskibelighet'. Vis med '.show()'
dh.Concordance(corpus=bokkorpus, query="Vinskibelighed").show(2)
  link concordance
25 URN:NBN:no-nb_digibok_2008040410001 ... civiliserte i Vinskibelighed , Magt og Rigdom ; nogle i Vittighed ffign ; . Funsters Flor , som Italienerne ;...
13 URN:NBN:no-nb_digibok_2018101126009 ... rige , venlige Dale i sit Skjød , hvor Vinskibelighed vel oftest parres med Armod , Godmodighed med Vildhed ;...

1.4.1.3. Konkordans med stort definert korpus#

Her bygger vi først et korpus. Se eksempelfil om Korpusbygging for ulike måter å definere korpus.

korpus = dh.Corpus(doctype="digibok", fulltext='kvinner', ddk="33*", from_year=1960, to_year=1970, limit=400)

Undersøk lengden på korpuset med .size

korpus.size
330

Vi kan dra ut et delkorpus for søkeformål med .sample()

korpus.corpus.sample(2)
dhlabid urn title authors oaiid sesamid isbn10 city timestamp year publisher langs subjects ddc genres literaryform doctype
120 100225379 URN:NBN:no-nb_digibok_2014091608163 Den økonomiske sirkulasjon Munthe , Preben / Sømme , Johanne oai:nb.bibsys.no:999217314004702202 8e97142fbc420f4c0855f9ac28249ad1 Oslo 19630101 1963 Universitetsforlaget nob makroøkonomi 330.1 Faglitteratur digibok
48 100036893 URN:NBN:no-nb_digibok_2007073004013 "Radikalismen", kommunismens barnesykdom Lenin , Vladimir Il'ič / Digernes , Ivar oai:nb.bibsys.no:999003481434702202 11bb6fca6e4bc65467a63fb881d3bc88 Oslo 19690101 1969 Ny Dag nob 335 Faglitteratur digibok
# Konkordans fra sample
dh.Concordance(corpus=korpus.corpus.sample(50), query="barn").show()
  link concordance
263 URN:NBN:no-nb_digibok_2016112408011 ... forbedre de hygieniske forhold , organisere hjelp for mor og barn , så er det deres oppgave å hjelp nå...
219 URN:NBN:no-nb_digibok_2007043004044 ... keioi ^ ning Born nar vanlig vrlceBinntelct og ilere barn , gjennorn Icortere eller lengre tid av Bitt liv nar...
27 URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748138 7 Forskrifter om bruk av barn til budtjeneste er fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 11. mars 1955. Forskriftene er tatt...
273 URN:NBN:no-nb_digibok_2016090708247 ... 450 årlig for første barn , stigende med kr . 150 for hvert av de følgende barn .
350 URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748138 ... desember 1878 , og den første lovproposisjon om utferdigelse av lov om anvendelse av barn til fabrikkarbeid m . v....
150 URN:NBN:no-nb_digibok_2016062748138 Hushjelpen kan ikke pålegges å sove i samme rom som familiens barn .
328 URN:NBN:no-nb_digibok_2007041701019 De novtleBningBtimene jeg nådde njemme Bom barn l?1e meg til nytte pa mange mater , rin dag kunne jeg komme...
265 URN:NBN:no-nb_digibok_2007041701019 ... og mor Bom ble Kv3tet over dit av Bine barn . 6 a de var 70 ar gamle . kor...
388 URN:NBN:no-nb_digibok_2016090708247 ... for barn er anlegg og drift av daginstitusjonen en lokal oppgave som først og fremst kommunene bør ta seg av...
277 URN:NBN:no-nb_digibok_2015102708066 ... Den barnepensjon som kommer til utbetaling blir å dele likt på alle pensjonsberettigede barn . 5. Helt og varig uføre...

Flere ord eller ordformer kan søkes etter på en gang. Bruk ‘OR’ for å separerer ordene.

dh.Concordance(corpus=korpus, query='skole OR skolen OR Skole OR skule').show()
  link concordance
380 URN:NBN:no-nb_digibok_2007050700017 ... i virkeligheten fullt samsvar mellom de mer generelle mål skolen d ^ r tjene og næringslivets særlige behov . Kanskje...
477 URN:NBN:no-nb_digibok_2017060148173 Ungdomsbevegelsen er i det hele en god skole , der var det forskjellige foredrag om mange slags spørsmål og underholdning...
363 URN:NBN:no-nb_digibok_2017120548038 ... resultater . » — Det kurset som det vart søkt om tilskot til , var alt sett i gang på Ulset skule
274 URN:NBN:no-nb_digibok_2017021308142 Stillingen som rektor i den høgre skolen ble i 1948 plasert i Ikl . 17 ( rektor II ) og...
180 URN:NBN:no-nb_digibok_2017021308142 I begrunnelsen for kravet har foreningen pekt på at det til stillingen kreves mellomteknisk skole ( elektrolinjen ) , god...
240 URN:NBN:no-nb_digibok_2007041701053 ... kremsvn , klokskap , erfaring og ideelt syn pa skolen som kommer til uttrykk gjennom denne siden av arbeidet pa...
399 URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448027 samt stille til disposisjon lærere for skolen ,
374 URN:NBN:no-nb_digibok_2007052104024 ... Det er nok å henvise til det velkjente forhold at forkynnelsen i kirke og skole likevel har forbausende svak innflytelse...
303 URN:NBN:no-nb_digibok_2016112148554 ... av og til betraktet som « arbeidere » hvis de bor på garder eller i landsby er og ikke går på skolen...
286 URN:NBN:no-nb_digibok_2007042401123 ... tjenestemann ved gjeninntredelse i stillingen har framlagt bevitnelse fra skole eller universitet om at vedkommende har tatt eventuell eksamen ,...

Tilbake til DHLAB ved Nasjonalbiblioteket