resources/images/dhlab-logo-nb.png

1.4. Konkordanser#

import dhlab as dh

1.4.1. Konkordans med og uten korpus#

For å sjekke konkordanser i bøker og aviser benyttes kommandoen concordance()

1.4.1.1. Konkordans fra aviser#

#Bygg aviskorpus med aviser som begynner med 'stavanger' utgitt fra 1960
aviskorpus = dh.Corpus(doctype="digavis", title="stavanger*", from_year=1960, limit=10)

# Finn konkordanser i korpus
# Vis med .show()
dh.Concordance(corpus=aviskorpus, query="demokrati").show()
  link concordance
6 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19760918_84_217_1 ... u med demokrati a gjore . Tvert om er det apen forakt for dem som liar lidd ildner og kjempet...
2 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19660409_74_82_1 ... Det er demokrati » . Her gjør Viste seg til talsmann for en meget misforstått form for demokrati , nemlig flertallsstyre...
0 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19660409_74_82_1 Om demokrati
5 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19760918_84_217_1 ... Det ble fristat fra engelsk overhøyhet i 1966 og er et demokrati med fire partier . Det er ennå et...
11 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19990208_107_32_1 ... januar at « Det er et paradoks at ( manglende ) demokrati har blitt brukt som argument mot norsk medlemskap i...
12 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20000629_108_141_1 ... Nå leder partiet på meningsmålingene etter et tiår med demokrati og korrupsjonsskandalen ( Foto : Reuters )
7 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19760918_84_217_1 ... Vi har tross alt demokrati og politisk frihet i Norge og vil ikke bli pfltvunget standpunkt og syn til de...
1 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19660409_74_82_1 ... er der to innlegg som behandler spørsmålet om demokrati , eller er inne på dette spørsmålet .
10 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19900823_98_193_1 ... og som de fremste forkjempere for inennes kerettigheter og demokrati Spes ) elt nar avstanden til problemene er rimelig stor...
3 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19660409_74_82_1 ... Dessuten vil de få mer interesse for styre og stell , og dermed en opplæring i praktisk demokrati .
# Alternavtivt kan man finne konkordanser direkte fra et Corpus objekt via `.conc` 

dh.Corpus(doctype="digavis", title="stavanger*", from_year=1960, limit=10).conc("demokrati").show()
  link concordance
3 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19860227_94_49_1 Mens presidenten har snakket om demokrati og oppfordret egypterne til å vise ansvar for nasjonens skjebne , blir viktige avgjørelser...
1 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20140828_122_198_1 Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati . I ytterste konsekvens vil mangel på åpenhet kunne medføre maktmisbruk og...
4 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19890213_97_37_2 ... Borten har spesielt vært opptatt av mangelen på demokrati i EF-systemet .
5 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19890213_97_37_2 Partisjef Karoly Gross beveger Ungarn mot et reelt demokrati med beslutningen lørdag om å innføre flerpartisystem ( Tegning : Lurie...
0 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_20110305_119_54_1 ... dem i den nasjonen som liker å framstille seg selv som verdens fremste demokrati ? Det har med NRK-lisensen å
6 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19890213_97_37_2 men ogsft det norske folk og det norske demokrati . Siden silke uttalelser direkte påvirker klimaet mellom Norge og Israel...
2 URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19851204_93_281_1 ... der han står sentralt når det gjelder å trampe demokrati og menneskerettigheter under fot . Likevel : Dette forhold kan...

1.4.1.2. Fri konkordans fra bøker#

# Bygg korpus med bøker som nevner "Vinskibelighed" mellom 1600 og 1850
bokkorpus = dh.Corpus(doctype="digibok", fulltext="Vinskibelighed", from_year=1600, to_year=1850, limit=20)

# Finn konkordanser from 'Vinskibelighet'. Vis med '.show()'
dh.Concordance(corpus=bokkorpus, query="Vinskibelighed").show(2)
  link concordance
16 URN:NBN:no-nb_digibok_2008040410001 ... først , at Flid og Vinskibelighed vilde savne de vigtigste Opmun-
11 URN:NBN:no-nb_digibok_2007081003009 Idog , adi . vinskibelig . koghet , f . Vinskibelighed . kw

1.4.1.3. Konkordans med stort definert korpus#

Her bygger vi først et korpus. Se eksempelfil om Korpusbygging for ulike måter å definere korpus.

korpus = dh.Corpus(doctype="digibok", fulltext='kvinner', ddk="33*", from_year=1960, to_year=1970, limit=400)

Undersøk lengden på korpuset med .size

korpus.size
331

Vi kan dra ut et delkorpus for søkeformål med .sample()

korpus.corpus.sample(2)
dhlabid urn title authors oaiid sesamid isbn10 city timestamp year publisher langs subjects ddc genres literaryform doctype
273 100333324 URN:NBN:no-nb_digibok_2017051548151 Fra urskog til moderne samfunn : forbrukersamv... Røhne , Christoffer oai:nb.bibsys.no:990108357764702202 2ae38d381727ac34c987a82deae09372 19660101 1966 nob 334 Faglitteratur digibok
189 100520639 URN:NBN:no-nb_digibok_2007052201042 Norges økonomi etter krigen = : The Norwegian ... Aukrust , Odd oai:nb.bibsys.no:998121331294702202 3b30b3306c3146f48d035e79d9243e2a Oslo 19650101 1965 Aschehoug nob juss/økonomi / norge / økonomi / historie / so... 336.481 Faglitteratur digibok
# Konkordans fra sample
dh.Concordance(corpus=korpus.corpus.sample(50), query="barn").show()
  link concordance
276 URN:NBN:no-nb_digibok_2007051600001 ... Driver opplysningsvirksomhet blant foreldre , lærere og barn om tannråtens årsaksforhold og forebygging .
310 URN:NBN:no-nb_digibok_2016090708247 ... Disse midlertidige stønader har form av hjelpestønad beregnet på å betale for omsorg for barn mens moren er i arbeid...
219 URN:NBN:no-nb_digibok_2015030906010 ... Videre regntøy for både voksne og barn i plastbelagte tekstiler . Disse artikler er sterkt efterspurt , og det er...
165 URN:NBN:no-nb_digibok_2017030808162 ... 50,00 — I tillegg for hvert barn . 5,00 — Halvtbetalende medl . uten forsørgelsesbyrde . « 25,00 - Hvis de forsørger arbeidsufør...
195 URN:NBN:no-nb_digibok_2007051401059 ... De hadde dannet en klubb med det mål å yte hjelp til foreldreløse barn . Nå var de kommet så...
235 URN:NBN:no-nb_digibok_2015102708066 ... Når og sålenge en enke som er pensjonert efter § 8 , har barn under 16 år å forsørge , oppe-
138 URN:NBN:no-nb_digibok_2007041701019 Det var lolk lra alle slags vrker som meldte seg til emigrasjon , llere nådde bade kone og barn som...
100 URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808096 ... De hadde 12 barn , hvorav de 6 levde opp .
169 URN:NBN:no-nb_digibok_2007050804031 ikke reagere på en eller annen måte overfor liknende fremtidsutsikter for seg selv og for de av sine barn som...
317 URN:NBN:no-nb_digibok_2016090708247 Barn av enker eller enkemenn får barnepensjon fra folketrygden uavhengig av de ytelser foreldrene får .

Flere ord eller ordformer kan søkes etter på en gang. Bruk ‘OR’ for å separerer ordene.

dh.Concordance(corpus=korpus, query='skole OR skolen OR Skole OR skule').show()
  link concordance
1 URN:NBN:no-nb_digibok_2021083148017 ... å få foreldrene til å sende barna sine på skole dersom det ikke blir bygget skoler og boliger , om...
264 URN:NBN:no-nb_digibok_2021052748504 ... Efterat forsikringsselskapene gjennom Forsikringsskolen har vist en større interesse for opplæring i faget kan man si at skolen i stigende...
1650 URN:NBN:no-nb_digibok_2008051604100 ... Liv Skoltebakken reiste på skole og blev ansatt . Postens indtekt efter regulering i 1912 kr . 300. — pluss tillegg...
826 URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448027 ... Dessuten skal det fra norsk side stilles til rådighet en direktør for skolen , samt tre lærere . Alle andre...
637 URN:NBN:no-nb_digibok_2014101406034 ... Veien vil i første rekke bli benyttet til transport til skole , lege , servicesentra , til sildebåtene som av...
973 URN:NBN:no-nb_digibok_2007041701053 ... En av de mest ansette skoler i Bergen var jomfru Agathe Scholtz ' skole . Skolen ble opprettet i 1817 og...
1323 URN:NBN:no-nb_digibok_2010070606009 ... Det var kostbart å eie hus , drive sykepleieformidling , dietkjøkken , skole og representasjon , og sykepleierskenes lønninger ga...
581 URN:NBN:no-nb_digibok_2012091308000 ... hvert annet år å arrangere et organisasjonskurs på Landsorganisasjonens skole for medlemmer som har deltatt i studievirksomheten . De årene...
493 URN:NBN:no-nb_digibok_2008052304020 hjemstedsfylket . % Går på skole utenfor
1287 URN:NBN:no-nb_digibok_2007051001055 Denne innBtillinga til skolen kan van3keleggjere skonomiBke utvikling etter krigjeringa . Da bondeBsnene i / apan byrja a ga pa...

Tilbake til DHLAB ved Nasjonalbiblioteket