DH-lab bibliografi

DH-lab bibliografi#

Sortert ny –> gammel

Johnsen, Lars 2023. Å bruke språkteknologi til å undersøke medisinske ord. Michael.

Bastiansen, Henrik G. 2023. Når fortiden blir digital: medier, kilder og historie i digitaliseringens tid. Universitetsforlaget.

Tonne, Ingebjørg; Uri, Helene; Johnsen, Lars 2022. Om kjønn og adjektiv: «Trond er så eksepsjonell/nydelig/skjønn/grønn». Nordlyd. DOI: 10.7557/12.6386

Kveim Lie, Anne Helene; Johnsen, Lars G.; Jordheim, Helge; Ytreberg, Espen 2022. The Rise of Health: A Collocation Analysis of Conceptual Changes in News Discourse, 1950–2010. Contributions to the History of Concepts. DOI: 10.3167/choc.2022.170202

Birkenes, Magnus Breder; Johnsen, Lars G.; Kåsen, Andre 2022. Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon. LexicoNordica.

Ørjasæter, Kristin; Johnsen, Lars 2021. Kan vi måle graden av litterært mangfold?. Norsk barnebokinstitutt.

Uri, Helene; Johnsen, Lars G. 2021. Skjønnlitteraturen: en kroppsvisitasjon. Norsk barnebokinstitutt. Tidligere publisert i Samtiden 3/2021.

Karlsen, Heidi 2021. 5. Kvinner i Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger i perioden 1830–1880: etableringen av en minoriserende diskurs. Universitetsforlaget.

Johnsen, Lars G. 2021. Term distance, frequency and collocations. John Benjamins Publishing Company.

Dalen, Lars Sandved 2020. Forsiktige forskere, engasjerte journalister. Mediehistorisk Tidsskrift.

Boasson, Frode Lerum; Johnsen, Lars G. 2020. Hamsuns litterære geografi. Nordlit. DOI: 10.7557/13.5725

Alsvik, Ola; Glad Munch-Møller, Marthe 2020. Historiografi møter algoritmer: Maskinell fjernlesning av lokalhistoriske framstillinger av kvinnehistorie, et supplement til nærlesning?. Heimen. DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2020-03-03

Uri, Helene 2019. Helene Uri: Dette er en reklame for Norges stiligste nettsider. Aftenposten.

Olsen, Ida Keihl 2019. Subjektplassering i moderne norsk - en korpusbasert analyse av leddstillingsvariasjon i bokmål det siste hundreåret.

Karlsen, Heidi 2019. Sub-corpus topic modeling og diskursanalyse: gruvearbeid, tråling eller kokekunst?. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur.

Helland, Frode 2019. Rasismens retorikk: studier i norsk offentlighet. Pax Forlag.

Boasson, Frode; Malvik, Anders Skare 2019. Digital humaniora, mediehistorie og litterære subjektivitetsuttrykk. Om forholdet mellom norsk litteratur og utviklingen av den kommersielle pressen 1855–1900 i et DH‑perspektiv. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. DOI: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-03

Johnsen, Lars G. 2019. Eldre bøker i den digitale samlingen. Et elektronisk blikk på tekster fra perioden 1650-1850. Nasjonalbiblioteket.

Bastiansen, Henrik G. 2019. Når mediehistorien blir søkbar – og grafisk. Mediehistorisk Tidsskrift.

Uri, Helene 2018. Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk. Gyldendal.

Hemstad, Ruth 2018. Skandinavisme som omstridt begrep i nordisk offentlighet. Syddansk Universitetsforlag.

Hemstad, Ruth 2018. Scandinavianism. Contributions to the History of Concepts. DOI: 10.3167/choc.2018.130102

Bekeng-Flemmens, Haakon 2017. Ved et tideverv. Arr – idéhistorisk tidsskrift.

Johnsen, Lars G. 2016. Graph Analysis of Word Networks.

Birkenes, Magnus Breder; Johnsen, Lars G.; Lindstad, Arne M.; Ostad, Johanne 2015. From digital library to n-grams: NB N-gram.

Olsen, Jon Arild 2014. Når mer er bedre: kvantitative litteraturstudier. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. DOI: 10.18261/ISSN1504-288X-2014-02-06