DH-lab bibliografi

DH-lab bibliografi#

Sortert ny –> gammel

Bastiansen, Henrik G. 2023. Når fortiden blir digital: medier, kilder og historie i digitaliseringens tid. Universitetsforlaget.

Johnsen, Lars 2023. Å bruke språkteknologi til å undersøke medisinske ord. Michael.

Birkenes, Magnus Breder; Johnsen, Lars G.; Kåsen, Andre 2022. Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon. LexicoNordica.

Dalen, Lars Sandved 2020. Forsiktige forskere, engasjerte journalister. Mediehistorisk Tidsskrift.

Karlsen, Heidi 2019. Sub-corpus topic modeling og diskursanalyse: gruvearbeid, tråling eller kokekunst?. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur.

Uri, Helene 2018. Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk. Gyldendal.

Boasson, Frode; Malvik, Anders Skare 2019. Digital humaniora, mediehistorie og litterære subjektivitetsuttrykk. Om forholdet mellom norsk litteratur og utviklingen av den kommersielle pressen 1855–1900 i et DH‑perspektiv. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. DOI: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-03

Alsvik, Ola; Glad Munch-Møller, Marthe 2020. Historiografi møter algoritmer: Maskinell fjernlesning av lokalhistoriske framstillinger av kvinnehistorie, et supplement til nærlesning?. Heimen. DOI: 10.18261/issn.1894-3195-2020-03-03

Karlsen, Heidi 2021. 5. Kvinner i Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger i perioden 1830–1880: etableringen av en minoriserende diskurs. Universitetsforlaget.

Olsen, Jon Arild 2014. Når mer er bedre: kvantitative litteraturstudier. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. DOI: 10.18261/ISSN1504-288X-2014-02-06

Uri, Helene; Johnsen, Lars G. 2021. Skjønnlitteraturen: en kroppsvisitasjon. Norsk barnebokinstitutt. Tidligere publisert i Samtiden 3/2021.

Boasson, Frode Lerum; Johnsen, Lars G. 2020. Hamsuns litterære geografi. Nordlit. DOI: 10.7557/13.5725

Hemstad, Ruth 2018. Skandinavisme som omstridt begrep i nordisk offentlighet. Syddansk Universitetsforlag.

Johnsen, Lars G. 2019. Eldre bøker i den digitale samlingen. Et elektronisk blikk på tekster fra perioden 1650-1850. Nasjonalbiblioteket.

Helland, Frode 2019. Rasismens retorikk: studier i norsk offentlighet. Pax Forlag.

Johnsen, Lars G. 2016. Graph Analysis of Word Networks.

Bastiansen, Henrik G. 2019. Når mediehistorien blir søkbar – og grafisk. Mediehistorisk Tidsskrift.

Uri, Helene 2019. Helene Uri: Dette er en reklame for Norges stiligste nettsider. Aftenposten.

Olsen, Ida Keihl 2019. Subjektplassering i moderne norsk - en korpusbasert analyse av leddstillingsvariasjon i bokmål det siste hundreåret.

Hemstad, Ruth 2018. Scandinavianism. Contributions to the History of Concepts. DOI: 10.3167/choc.2018.130102

Birkenes, Magnus Breder; Johnsen, Lars G.; Lindstad, Arne M.; Ostad, Johanne 2015. From digital library to n-grams: NB N-gram.

Bekeng-Flemmens, Haakon 2017. Ved et tideverv. Arr – idéhistorisk tidsskrift.

Tonne, Ingebjørg; Uri, Helene; Johnsen, Lars 2022. Om kjønn og adjektiv: «Trond er så eksepsjonell/nydelig/skjønn/grønn». Nordlyd. DOI: 10.7557/12.6386

Johnsen, Lars G. 2021. Term distance, frequency and collocations. John Benjamins Publishing Company.

Kveim Lie, Anne Helene; Johnsen, Lars G.; Jordheim, Helge; Ytreberg, Espen 2022. The Rise of Health: A Collocation Analysis of Conceptual Changes in News Discourse, 1950–2010. Contributions to the History of Concepts. DOI: 10.3167/choc.2022.170202