Oppstart

resources/images/dhlab-logo-nb.png

1.2. Oppstart#

For å kunne bruke alle deler av dhlab kreves versjon 3.10 av Python. Du kan sjekke versjonen i ditt lokale miljø med å kjøre cellen under.

!python --version
Python 3.10.12

Dhlab installeres med pip. Kjør cellen under for å installere siste versjon av dhlab i ditt nåværende python-miljø.

# !pip install dhlab