Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Bibliograhy

Kveim Lie, Anne Helene, Lars G. Johnsen, Helge Jordheim, and Espen Ytreberg. “The Rise of Health: A Collocation Analysis of Conceptual Changes in News Discourse, 1950–2010.” Contributions to the History of Concepts 17, no. 2 (December 1, 2022): 18–40. https://doi.org/10.3167/choc.2022.170202.
Tonne, Ingebjørg, Helene Uri, and Lars Johnsen. “Om Kjønn Og Adjektiv: «Trond Er Så Eksepsjonell/Nydelig/Skjønn/Grønn».” Nordlyd 46, no. 1 (August 30, 2022). https://doi.org/10.7557/12.6386.
Johnsen, Lars G. “Term Distance, Frequency and Collocations.” In Current Issues in Linguistic Theory, edited by Adam Pawłowski, Jan Mačutek, Sheila Embleton, and George Mikros, 356:22–36. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2021. https://doi.org/10.1075/cilt.356.02joh.
Uri, Helene, and Lars G. Johnsen. “Skjønnlitteraturen: en kroppsvisitasjon.” Norsk barnebokinstitutt. Tidligere publisert i Samtiden 3/2021, November 4, 2021. https://barnebokinstituttet.no/aktuelt/skjonnlitteraturen-en-kroppsvisitasjon/.
Karlsen, Heidi. “5. Kvinner i Nasjonalbibliotekets Digitaliserte Samlinger i Perioden 1830?1880: Etableringen Av En Minoriserende Diskurs.” Minoritetsdiskurser i Norsk Litteratur, Books, October 27, 2021, 93–113. https://doi.org/10.18261/9788215045320-2021-05.
Boasson, Frode Lerum, and Lars G. Johnsen. “Hamsuns Litterære Geografi.” Nordlit, no. 47 (December 15, 2020): 139–54. https://doi.org/10.7557/13.5725.
Alsvik, Ola, and Marthe Glad Munch-Møller. “Historiografi møter algoritmer: Maskinell fjernlesning av lokalhistoriske framstillingerav kvinnehistorie, et supplement til nærlesning?” Heimen 57, no. 3 (October 14, 2020): 201–15. https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2020-03-03.
Dalen, Lars Sandved. “Forsiktige Forskere, Engasjerte Journalister.” Mediehistorisk Tidsskrift 34, no. 2 (2020): 186–92. https://www.pressetidsskrift.no/tidsskrift/medietidsskrift-nr-2-2020/.
Uri, Helene. “Helene Uri: Dette er en reklame for Norges stiligste nettsider.” Aftenposten, October 19, 2019. https://www.aftenposten.no/kultur/i/awkxj2/helene-uri-dette-er-en-reklametekst-for-norges-stiligste-nettside.
Boasson, Frode, and Anders Skare Malvik. “Digital humaniora, mediehistorie oglitterære subjektivitetsuttrykk. Om forholdet mellom norsk litteraturog utviklingen av den kommersielle pressen 1855–1900 i et DH‑perspektiv.” Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 22, no. 2 (October 4, 2019): 146–67. https://doi.org/10.18261/issn.1504-288X-2019-02-03.
Bastiansen, Henrik G. “Når Mediehistorien Blir Søkbar – Og Grafisk.” Mediehistorisk Tidsskrift, 2019, 2 edition. https://www.pressetidsskrift.no/tidsskrift/mediehistorisk-tidsskrift-nr-2-2019-32/.
Helland, Frode. Rasismens Retorikk: Studier i Norsk Offentlighet. Oslo: Pax Forlag, 2019. https://www.pax.no/rasismens-retorikk.6251805-331611.html.
Johnsen, Lars G. “Eldre bøker i den digitale samlingen. Et elektronisk blikk på tekster fra perioden 1650-1850.” In Litterære verdensborgere: transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850, edited by Asta M. B. Bjørkøy, Ruth Hemstad, Aina Nøding, and Anne Birgitte Rønning, 190–214. Nota bene 13. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2019. https://issuu.com/nasjonalbiblioteket/docs/nota_bene_13_layout_rz_interaktiv__002_/188.
Karlsen, Heidi. “Sub-corpus topic modeling og diskursanalyse: gruvearbeid, tråling eller kokekunst?” Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 140 (2019): 281–304. https://www.duo.uio.no/handle/10852/78112.
Olsen, Ida Keihl. “Subjektplassering i moderne norsk - en korpusbasert analyse av leddstillingsvariasjon i bokmål det siste hundreåret,” 2019. https://www.duo.uio.no/handle/10852/69263.
Hemstad, Ruth. “Scandinavianism.” Contributions to the History of Concepts 13, no. 1 (June 1, 2018): 1–21. https://doi.org/10.3167/choc.2018.130102.
———. “Skandinavisme som omstridt begrep i nordisk offentlighet.” In Skandinavismen: vision og virkning, edited by Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller, and Dag Thorkildsen. University of Southern Denmark studies in history and social sciences, vol. 556. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018. https://www.nb.no/items/81a1839cbe2ce0cd8211dbc8080d8491?page=21.
Bekeng-Flemmens, Haakon. “Ved et tideverv.” Arr – idéhistorisk tidsskrift 29, no. 2 (October 21, 2017). https://www.salongen.no/ved-et-tideverv/.
Johnsen, Lars G. “Graph Analysis of Word Networks.” In Extended Papers of the International Symposium on Digital Humanities (DH 2016) Växjö, Sweden, November, 7-8, 2016. https://ceur-ws.org/Vol-2021/paper6.pdf.
Birkenes, Magnus Breder, Lars G. Johnsen, Arne M. Lindstad, and Johanne Ostad. “From Digital Library to N-Grams: NB N-Gram.” In I Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics, 293–295. Linköping: Linköping University Electronic Press., 2015. https://www.aclweb.org/anthology/W15-1839.pdf.
Olsen, Jon Arild. “Når Mer Er Bedre: Kvantitative Litteraturstudier.” Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 17, no. 2 (August 29, 2014): 139–44. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-288X-2014-02-06.